Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Akademik Kadro

Grafik Tasarımı Bölümü

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

Dahili no

Oda no

E-mail

Doç.

Didem Çatal

Bölüm Başkanı

17060

315

ddmctlgmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Ali Can Metin    17066 332 alicanmetincomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Kürşad

3. ve 4. Sınıf Danışmanı 

17062

327

deniz.kursadhotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Oğuz Tunç

 

-

 

oguz.tunccomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Seyhan Boztepe

1. Sınıf Danışmanı

17061

327

seyhanboztepegmail.com 

Öğr. Gör.

İlkan Devrim Dinç   - - devrim.dinccomu.edu.tr 

Öğr. Gör. Dr.

Özlem Uyan

2. Sınıf Danışmanı

17064

339

ozlemuyancomu.edu.tr 

Arş. Gör.

Kaan Kaya

 

17063

339

kaankayacomu.edu.tr